Cena: 5 zł/ 10 min (0,50 gr/ 1 min)

AKCEPTUJEMY KARTY OK SYSTEM NA USŁUGĘ ROLLMASAŻU.


tytuł
tytuł
Karnet 5 - PowerSlim Active + Rollmasaż* / Wibromasaż*  85 zł  
Karnet 10 - PowerSlim Active + Rollmasaż* / Wibromasaż*  155 zł  
*do wyboru rollmasaż lub wibromasaż. 1 trening trwa 10 min.


tytuł
tytuł
Karnet 5 - PowerSlim Active + Rollmasaż* + Wibromasaż*   105 zł  
Karnet 10 - PowerSlim Active + Rollmasaż* + Wibromasaż*   200 zł
* 1 trening trwa 10 minut.