RODZICE UWAGA -> do dnia 13.04.2018 r. obowiązkowo musicie złożyć kwestionariusz przyjęcia Waszego dziecka, wymagane zgody oraz kserokopie badań lekarskich do Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Brak złożenia powyższych dokumentów w wymaganym terminie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do testów sprawnościowych.  Dokumenty:
1. Zgoda rodziców na uczęszczanie do szkoły.
2. Zgoda rodziców na udział w testach sprawnościowych.
3. Arkusz oceny technik wspinaczkowych.
4. REGULAMIN NABORU DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BYTOMIU NA ROK SZKOLNY 2018/2019